Strategi

FÅ EN TILPASSET STRATEGIPROCES MED STOR OPBAKNING

Lean & Strategy tilbyder mange forskellige ydelser på strategiområdet - tilpasset til dine specifikke behov. Du vil opleve en proces, der på en gang er professionelt faciliteret, hvor der er fokus på det forretningsmæssige indhold og samtidig en proces, der er spændende for deltagerne at være med i, sjov og udfordrende. For at en strategi skal have en effekt er det afgørende at der er stor involvering og opbakning - det er et kendetegn ved den måde Lean & Strategy gennemfører scenarie- og strategiprocesser. Og det har givet gode resultater hos kunder som Arla Foods, Kamstrup, DONG Energy og Energinet.dk.

Her er eksempler på strategiydelser:

En scenarieproces - der sikrer vækst og de bedste valg og investeringer i en konkurrencepræget, usikker fremtid

 • Undersøg, hvordan din virksomhed skal klare en specifik udfordring, f.eks. hvordan en bestemt profitabel vækst skal opnås, hvilken innovationsretning eller teknologi der skal satses på, eller hvordan et bestemt marked skal gribes an for at komme foran.
 • Planlæg hvordan I opnår succes uanset hvilken vej markedet udvikler sig - så markedsændringer forstås tidligt, valg træffes proaktivt og de rette investeringer foretages på de rigtige tidspunkter.
 • Planlæg hvordan I opnår succes uanset hvilken vej markedet udvikler sig - så markedsændringer forstås tidligt, valg træffes proaktivt og de rette investeringer foretages på de rigtige tidspunkter.
 • Gennemprøv, hvordan hele organisationen bør agere - som en koordineret enhed - fra markedsføring til salg, innovation, produktudvikling, produktion, service leverance, HR og administration.
 • Udforsk og afgør hvordan I vil agere, hvis en risiko, et uheld eller katastrofe indtræffer.
 • Undersøg hvordan virksomhedens omverden kan tænkes at udvikle sig, og brug fremtidsvisionerne til at styrke jeres strategi.
 • Kontakt os for at diskutere, hvordan en tilpasset scenarieproces kan bringe jeres virksomhed foran.

En strategiproces - der fører til en prioriteret og detaljeret handlingsplan

 • Oplev en struktureret, anderledes og spændende proces der sikrer den rette involvering i de rette faser fra beslutningetagere, nøglepersoner i din organisation, eksperter, kunder, slutbrugere, til leverandører og andre relevante interessenter.
 • Gennemfør certificeret træning i projektledelse for et antal deltagere, der i forløbet gennemfører flere strategisk vigtige projekter i hver deres arbejdsområde.
 • Kast jer ud i en meget innovativ proces for at finde nye koncept- eller produktideer - og land tingene igen, så de rette valg foretages der bibeholder det ambitiøse og sikrer det gøres realistisk og praktisk muligt.
 • Hvis du vil planlægge en strategiproces, så kontakt os idag for at planlægge et forløb.

Specialist projektledelse

 • Her indgår Lean & Strategy som en del af organisationen enten på fuld tid i en projektperiode eller med et vist antal dage i ugen eller måneden for at gennemføre aftalte projektopgaver eller analyser. F.eks.:
 • Strategianalyser, benchmarking procesledelse, data-mining eller model-opbygning.
 • Hvis du er ude efter specifik specialist assistance, så kontakt os for at planlægge den rette support.

Læs mere om:

Lean brugt som strategi
Fremtidsscenarier til at ruste virksomheden

Al træning og konsulentarbejde udføres personligt af Søren Pedersen.

Hjælp med lean i min virksomhed

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed. Det tager en time - og jeg garanterer for, at I bliver klogere.

Mødet er helt uforpligtende.