Lean i skoler og undervisingsinstitutioner

Lean i forbindelse med skoler og institutioner bruges ikke bare til at effektivisere, men også til at udvikle den enkelte medarbejder, som med bedre redskaber får bedre mulighed for at planlægge arbejdet og dermed tid og overskud til at tilrettelægge undervisningen på en hensigtsmæssig og interessant måde, samtidig med at de opnår større tilfredsheds med hverdagen.

Lean & Strategy involverer hver enkelt medarbejder i forandringsprocessen, hvilket betyder et stort engagement og motivation til at arbejde videre med principperne.

Lean i en privatskole

Simple værktøjer kan have stor effekt i hverdagen. Det var blandt andet en af de oplevelser, som Riberhus Privatskole gjorde sig i et udviklingsforløb sammen med Lean & Strategy. Undervisningsmaterialer er nu nemmere at finde og en bedre systematik og orden via 5S metoden har givet tid og energi til uforudsete opgaver og hævet kreativiteten i undervisningen, ligesom de har oplevet større arbejdsglæde efter at have indført Lean i deres skole og fritidstilbud.

Læs om erfaringerne med at implementere Lean i skolen

Al træning og konsulentarbejde udføres personligt af Søren Pedersen.

Hjælp med lean i min virksomhed

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed. Det tager en time - og jeg garanterer for, at I bliver klogere.

Mødet er helt uforpligtende.