Lean i energisektoren

Energisektoren er præget af stor foranderlighed kombineret med en meget stabil ydelse. Den teknologiske udvikling har i disse år stor bevågenhed med udviklingen af "smart grid", "grøn" energi og et stadigt større forbrug hos kunderne. Det sætter på en gang krav om nye, ofte meget store investeringer og implementering af ny teknologi og på den anden side, er der ikke plads til nedbrud eller ustabilitet i leverancen. At leve op til markedets forventninger kræver at de interne processer i forsyningsvirksomhederne er effektive og stabile, samt at leverancer af produkter sker fejlfrit, til tiden, gerne med kortere leveringstid og til en konkurrencedygtig pris.

Lean giver energi til arbejdet

Det kan virke uoverskueligt at angribe en opgave ud fra de opridsede forventninger, men her er Lean et fantastisk værktøj til at få udviklet arbejdsgangene, reduceret fejlene og ensartet processerne, så der kan leveres en tidssvarende ydelse af høj kvalitet og med medarbejdere, som er engagerede og motiverede for at løse den udfordring.

Lean inddrager medarbejderne i organisationens udvikling på en positiv måde, så de nye arbejdsprocesser bliver en positiv og naturlig del af hverdagen.  

Al træning og konsulentarbejde udføres personligt af Søren Pedersen.

Hjælp med lean i min virksomhed

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed. Det tager en time - og jeg garanterer for, at I bliver klogere.

Mødet er helt uforpligtende.