Fremtidsscenarier ruster virksomheden

Virksomheder og organisationer er blevet meget bedre til at arbejde målrettet med strategier og visioner over de seneste år, men i den samme periode er verden blevet foranderlig som aldrig før. Det stiller større krav til en virksomheds strategi, når den skal kunne håndtere forskellige fremtidsscenarier. Det kan handle om, at være parat til at tage i mod det utænkelige, som web-boblen for nogle år siden og senest bolig-boblen og finanskrisen. Oftest handler det om at være klar til at håndtere mere branchespecifikke udfordringer og muligheder. Det kan være brug af ny teknologi eller innovation, udløb af et patent, ny lovgivning eller lanceringen af nye og revolutionære produkter - hvad enten det er jeres egne eller konkurrenternes.

Fremtidsscenarier afdækker mulighederne

Fremtidsscenarier er et praktisk redskab til at ruste virksomhedens strategi og hele organisationen til de muligheder, som fremtiden byder på. Ved at arbejde med flere forskellige fremtidsscenarier opnår I en smidighed til at navigere organisationen gennem forandringerne på den mest hensigtsmæssige måde. 

Fremtidsscenarierne er en blanding af de mest sandsynlige og mere provokerende udviklingstendenser, som passer til jeres branche og jeres virksomhed. Typisk bliver fremtidsscenarierne dannet via en meget involverende proces, og med opbakning i organisationen og fra ledelsen og bestyrelsen, som herved opnår en fælles forståelse for, hvorledes fremtidens udfordringer skal håndteres.

Læs om energinet.dk's erfaringer med fremtidsscenarier.

Al træning og konsulentarbejde udføres personligt af Søren Pedersen.     

Hjælp med lean i min virksomhed

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed. Det tager en time - og jeg garanterer for, at I bliver klogere.

Mødet er helt uforpligtende.