CASES og REFERENCER

RiberhusLogo.jpg

LEAN HOS RIBERHUS PRIVATSKOLE

OPLEVELSEN:

Vi har haft et Lean forløb med Søren Pedersen som coach, hvor alle på skolen fra lærere til medarbejdere i SFO til pedel/rengørings-personale til administrationen var involveret.

Vi blev guidet til en bedre opbygning af dagens mange gøremål, specifik opgaveløsning og udbytterigt samarbejde med klare funktionsopdelinger. Ønsket forud for Lean-kurset og coachingen var mere tydelige rammer, mere overskuelig hverdag og ikke mindst indsigt i hverandres gøremål, samt uddelegering af ansvar til øvrigt personale fra ledelsens side.

Ydermere var der store ønsker til at "leane" personalets fælles lokaler, således at alle vidste hvor alt var, eller i det mindste havde lige forudsætninger for at kunne finde givne materialer.

Afslutningsvis havde vi ønsket at lave en personlighedsanalyse på alle medarbejdere, hensigten var her at opnå en større forståelse for hinandens mangler, reaktionsmønstre og ikke mindst se hvilke styrkesider gruppen besad.

Søren har coachet administrationen, han har deltaget i enkelte kontormøder, for at opnå indsigt i netop skoledrift, - en administration med mange uforudsigelige gøremål. Vi har via Søren fået drøftet bl.a. vigtigheden af hvem, der gør hvad. Via Søren fik vi arbejdsopgaverne sat i et andet lys, som gjorde os mere opmærksomme på spild og unødvendig tidsforbrug. Vi fik fokus på opgaver, hvor arbejdsgangen kan gøres mere simpel. Kontorpigerne fik sat deres faste opgaver i faste rammer, hvilket gav luft til udefrakommende opgaver.

Lokalerne er blevet "leanet" hvilket har givet mere luft, og overflødig "støj" er blevet fjernet. Alle kan nu se, hvad der ligger hvor og der er indført lånesystem, så ingen længere bare "hapser" noget som en anden så står og mangler. Det har skabt et fælles ansvar for vores undervisningsremedier.

Personlighedsanalysen, vi anvendte, MBTI, gav os forståelse for hinandens styrker, handlinger og svagheder - den tidligere mangel på forståelse for handlinger kunne føre til direkte irritation, og det har ændret sig til grin over, at vi til tider er så forskellige.

Vi finder det enormt vigtigt med opfølgning, ligeledes er det også vigtigt, at alle afdelinger af skolen deltog. Så vi ser frem til vores opfølgningsmøder med Søren i fremtiden.

- Liselotte Christensen, Skoleleder, Riberhus Privatskole

liselottechristensen.jpg 

 

Ved at gøre det enkelt og overskueligt at se hvor al tings plads er, har vi gjort personaleforberedelsen lettere. Det sparer betydelig tid hos lærerne og øvrigt personale.

Tilsvarende kan man nu lynhurtigt finde tingene og lægge dem på plads i vores "Krea" rum i SFO'en, også selvom man ikke er derinde hver dag - og så skal man jo ikke gå og huske på det hele.

- Brian Jørgensen, SFO leder, Riberhus Privatskole

brianjorgensen.jpg

OPGAVE:

At optimere administrationen samt gøre arbejdet lettere for alle på skolen. I administrationen drejede det sig om at uddelegere opgaver fra ledelsen, forbedre synligheden i ansvar og sikre at der holdes fast i aftalte rutiner. For lærere, SFO personale og rengøringspersonale gik det ud på at gøre arbejdet nemmere, havde bedre orden i alle lokaler og frigøre tid til at blive de bedste undervisere. 

 

FORLØB:

Gennem 3 år har Lean & Strategy supporteret Riberhus Privatskole i deres arbejde med Lean. Ved at indføre metoder til at arbejde struktureret med Lean kom der stabilitet omkring administrationen, hvorefter vi involverede alle på skolen i at arbejde med Lean - fra lærere til SFO- og rengøringspersonale, til administration og ledere.

 

RESULTAT:

Der er i dag en kultur for at arbejde med forbedringer løbende, der er mere ro på i hverdagen og overskud til at forberede sig bedre. Altsammen opnået med minimale eller ingen investeringer. Samtidig er der opnået en større forståelse for hinandens forskelligheder.

 

FAKTA:

Riberhus Privatskole bygger på værdierne ligeværd, tryghed og trivsel. Elevtallet, der i dag er baseret på 0.-10. klasse, er vokset kraftigt fra opstarten med 41 elever i 2005 til 240 i 2009 og 260 før sommerferien 2011. Der er 5 personer i administrationen, 16 lærere, 7 i SFO'en og 3 teknisk personale. Skolen startede arbejdet med Lean i 2008.

Antal Elever

riberhuselevtal.jpg

- Elevtallet er vokset kraftigt på Riberhus Privatskole. Med så kraftig en vækst har personalets arbejde med Lean hjulpet til at bevare roen i en travl hverdag.

 

 

 

 

 

 


 

 

Hjælp med lean i min virksomhed

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig med at optimere din virksomhed. Det tager en time - og jeg garanterer for, at I bliver klogere.

Mødet er helt uforpligtende.